Integrative medicine

Integrative medicine is een benadering in de geneeskunde die zich niet zozeer richt op ziekte, klachten en beperkingen maar op vitaliteit, welbevinden en mogelijkheden. Integrative medicine erkent dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en geest. Deze kennis wordt actief gebruikt bij preventie en herstel van ziekte. Integrative medicine kent 4 pijlers:

  1. Er is sprake van een gelijkwaardige arts-patiënt relatie waarin de patiënt centraal staat en de arts meer als ondersteunende coach functioneert.
  2. De patiënt heeft een actieve rol in het voorkomen van ziekte, zijn welbevinden en in het eigen genezings- en herstelproces.
  3. Reguliere therapieën worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire therapieën om te komen tot de meest effectieve, minst ingrijpende, minst giftige en goedkoopste behandelingsstrategie. Hierbij worden naast de lichamelijke aspecten ook de andere aspecten van de persoon betrokken.
  4. Er wordt gewerkt in een zogenaamde ‘healing environment’ waarbij de omgang met elkaar en de omgeving waarin gewerkt wordt bijdragen aan het algemeen welbevinden.

(http://www.nikim.nl/integrative-medicine/historie/)