Holistische visie

Het gangbare mensmodel in de medische wetenschap is het biomedische model, waarin ziekte wordt teruggebracht tot een probleem in biologische processen. In het biomedische model is de arts de deskundige om de verstoorde biologische processen terug te brengen tot hun oorspronkelijke evenwicht (https://nl.wikipedia.org/wiki/Biopsychosociaal_model).

In een holistisch mensmodel wordt de mens als één geheel gezien, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale, en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. De functies van de mens zijn wel te onderscheiden maar niet onderling te scheiden. Bij de diagnose en behandeling wordt de hele mens betrokken. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Holisme).