Biofeedback

Biofeedback is een methode waarbij signalen van het lichaam zichtbaar en/of hoorbaar worden gemaakt met behulp van meetapparatuur. Goed meetbare lichaamsfuncties die informatie geven over spanning en stress zijn spierspanning, huidweerstand, ademhaling, hersengolven en hartslag. Doordat de metingen meteen zichtbaar worden gemaakt (ze worden ‘gefeedbackt’), krijg je direct informatie over je lichaamsreacties. Je wordt je er bewuster van en dit helpt om ze positief te beïnvloeden. Dit kan met bijvoorbeeld ademhalingstechnieken of andere ontspanningsmethoden.

https://en.wikipedia.org/wiki/Biofeedback