Starten met complementaire zorg

Als je besluit complementaire zorg in te zetten voor je kind, is het verstandig om met de arts in gesprek te gaan die je kind behandelt. Noteer vooraf de vorm(en) van complementaire zorg die je voor je kind zou willen inzetten en waarom. Als je zelf al informatie over effectiviteit en veiligheid hebt gevonden, bijvoorbeeld via deze site, neem die dan mee naar het gesprek. Zorg voor een helder en beknopt overzicht. Raadpleeg de Tips voor het gesprek met de arts over complementaire zorg.

Ook is het belangrijk om een betrouwbare complementair werkende behandelaar in te schakelen. De meeste ziekenhuizen bieden zelf al sommige vormen van complementaire zorg, zoals mindfulness, hypnotherapie en muziektherapie. In dat geval kan je kind dus binnen het eigen ziekenhuis verwezen worden. Mocht je naast de oncologische behandeling in het ziekenhuis een complementair behandelaar buiten het ziekenhuis willen zoeken, raadpleeg dan de Tips voor het vinden van een betrouwbare complementair werkende behandelaar.