Healing touch / therapeutic touch

Wat is het?

Bij healing touch/therapeutic touch probeert de therapeut of verpleegkundige de energiebalans van je kind te herstellen. Uitgangspunt is dat mensen ook uit energie bestaan en dat ziekte de balans in het energieveld verstoort. Het bestaat uit een aantal eenvoudige handbewegingen, waarbij soms wel en soms niet wordt aangeraakt, al naar gelang de situatie en de wensen van het kind.

Wanneer en bij wie werkt het?

Er is slechts één onderzoek gedaan. Dat wijst erop dat healing touch/therapeutic touch minder pijn, stress en vermoeidheid zou kunnen geven rondom chemotherapie en/of bestraling. Leeftijd maakt niet uit. De ervaring in de praktijk is dat het kan helpen bij verschillende soorten pijn en bij angst en stress die samenhangen met pijn. Verder wordt het wel gebruikt bij angst in het algemeen en depressie, en slapen kinderen er beter door. Het kan gegeven worden in elke fase van de behandeling.
Healing touch/therapeutic touch is met name geschikt voor kinderen die liever niet aangeraakt willen worden, kinderen met een gevoelige huid en voor kinderen met risico op bloedingen als gevolg van een chemobehandeling. Ook voor kinderen die een andere taal spreken, of die te jong zijn voor cognitieve behandelingen is het geschikt.

Lees meer over het literatuuronderzoek over healing touch/therapeutic touch.
Lees meer over de ervaringen van experts met healing touch/therapeutic touch.

Is het veilig?

Er zijn geen bijwerkingen bekend. Sommige ouders kunnen er om religieuze redenen bezwaar tegen hebben.

Hoe kun je het toepassen?

Healing touch/therapeutic touch kan op meerdere manieren worden gegeven:

  • door verpleegkundigen die erin geschoold zijn, in of buiten het ziekenhuis;
  • door healing touch/therapeutic touch therapeuten, meestal buiten het ziekenhuis;
  • door jou, na een meerdaagse cursus.