Mind-bodytechnieken

Wat is het?

Bij mind-bodytechnieken maak je gebruik van de wisselwerking tussen geest en lichaam: door de geest tot rust te brengen, ontspant ook het lichaam. Bekend zijn ontspannings- en ademhalingsoefeningen, visualisatieoefeningen, yoga, meditatieoefeningen (zoals mindfulness) en biofeedback. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende mind-bodytechnieken.

Wanneer en bij wie werkt het?

Mind-body oefeningen kunnen soms werken bij pijn bij puncties en ingrepen tijdens de behandeling en soms ook bij met pijn gepaard gaande angst en stress. De ervaring in de praktijk is dat kinderen zich er beter door voelen, beter slapen, een betere lichamelijke conditie krijgen, soms minder misselijk zijn en dat het immuunsysteem versterkt lijkt te worden. Mind-body oefeningen zijn geschikt voor kinderen vanaf 3-4 jaar. Ze zijn een goede aanvulling op bijvoorbeeld fysiotherapie. Mindful bewegen (zoals yoga) is wel afhankelijk van de lichamelijke conditie van het kind.
Lees meer over het literatuuronderzoek naar mind-bodytechnieken.
Lees meer over de ervaringen van experts met mind-bodytechnieken.

Is het veilig?

Mind-body oefeningen geven voor zover bekend geen bijwerkingen.

Hoe kun je het toepassen?

Je kind kan de oefeningen:

  • samen doen met een verpleegkundige, pedagogisch medewerker of psycholoog in of buiten het ziekenhuis;
  • zelf doen door te luisteren naar een app of CD met mind-body oefeningen;
  • zelf doen of samen met jou na uitleg door een verpleegkundige of andere professional.