Wat zeggen de experts?

De informatie op deze website is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met het oordeel van Nederlandse kinderoncologische experts hierover. Er is echter nog maar beperkt onderzoek gedaan naar het effect van complementaire zorg bij kinderen met kanker. In Nederland hebben kinderoncologen bovendien zelf nog weinig ervaring met de toepassing van complementaire zorg. Daarom zijn ook internationale experts gevraagd naar hun ervaringen met complementaire zorg in de praktijk. Deze kinderoncologen werken allen in een ziekenhuis waar aanvullend aan de behandeling ook complementaire zorg wordt aangeboden.

Zij hebben:

  • Positieve ervaringen bij pijn met: hypnotherapie, massage, ademhalingstechnieken, energetische methoden, muziektherapie, aromatherapie, biofeedback, en antroposofische zorg;
  • Positieve en negatieve ervaringen met acupunctuur. Het is beter om acupunctuur niet tijdens de chemobehandeling te geven. Dit heeft te maken met het risico op slechtere bloedstolling door een verminderd aantal bloedplaatjes. Acupressuur kan dan als alternatief gebruikt worden, ook als een kind bang is voor naalden;
  • Vooral ervaring met een integraal kinderoncologieprogramma. Dit bestaat uit meerdere vormen van complementaire zorg waaruit ouders en kinderen, onder begeleiding van hun behandelaar, zelf een keuze maken voor een vorm van complementaire zorg of een combinatie van verschillende methoden.

Zij vinden:

  • De hier genoemde complementaire zorgbehandelingen veilig;
  • Dat het effect van complementaire zorg voor elk kind anders kan zijn.
  • Dat het tijd kost te ontdekken welke vorm of combinatie van complementaire zorg het beste bij een kind past. Dit is afhankelijk van het kind, de fase van de ziekte en behandeling, van de ervaringen en voorkeur van de ouders en van de ervaring en kennis van degene die de complementaire zorg geeft.

Zij hebben gemerkt:

  • Dat ouders graag worden betrokken bij de complementaire behandeling; bijvoorbeeld door zelf te leren de methoden toe te passen bij hun kind;
  • Dat reguliere behandelingen soms beter lijken te werken als eerst een complementaire behandeling is ingezet, bijvoorbeeld doordat kinderen meer ontspannen aan fysiotherapie kunnen beginnen.

Nederlandse kinderoncologen zijn van mening dat op basis van de bevindingen uit de literatuur, de ervaringen van ouders en de ervaringen van buitenlandse experts er meer goed onderzoek naar de effecten en veiligheid van complementaire zorg noodzakelijk is. Zolang namelijk de veiligheid gewaarborgd is, lijkt er geen bezwaar om complementaire zorg toe te passen. Het is  voor behandelaars en ouders vooral belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt over de voor- en nadelen van de individuele (complementaire) zorg voor kun kind.