Contact

Voor vragen over behandelingen en complementaire middelen voor kinderen met kanker verwijzen we je naar de behandelend arts van je kind of de website VOKK.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, op basis van systematisch literatuuronderzoek en klinische evaluaties van binnenlandse en buitenlandse oncologen en experts op het gebied van complementaire zorg in de periode 2015-2016. Desondanks kan bepaalde informatie niet meer up to date zijn. De samenstellers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website. Deze site is geen vervanging van de informatie die je als ouder van een arts of verpleegkundige krijgt. Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is belangrijk om de inzet van complementaire zorg te bespreken met de behandelend arts van je kind.